Frågor & svar

Vi finns här om du har några frågor eller vill ge feedback. Här är de vanligaste frågorna och svaren.

Vad kommer UNQUO att kosta?

UNQUO är gratis för alla betaanvändare med nuvarande funktionalitet. När vi lägger till fler smarta funktioner i framtiden kommer vi eventuellt att ta betalt för vissa av dem.
Då meddelar vi dig i god tid.

Gör UNQUO bokföringen åt mig?

Vi hjälper dig att förbereda bokföringen. Det betyder att vi kategorisera dina köp och bokför dem på rätt kontoslag i appen. Dessutom får du en revisorsvänlig bokföringsrapport i slutet av varje månad . Men själva bokföringen gör vi inte.

Vad betyder beta?

Beta betyder att produkten fortfarande är under utveckling och har begränsad funktionalitet. Vi jobbar för fullt med att utveckla nya smarta funktioner hela tiden.

Som betaanvändare har du en unik möjlighet att testa produkten och komma med feedback och förslag på nya innovativa idéer och lösningar. Vi vill utveckla UNQUO tillsammans med dig så att du får den bästa tjänsten som passar just dina behov.

Kan jag fortfarande använda min nuvarande bank?

Javisst! UNQUO fungerar med alla banker i Sverige.

Är tjänsten säker?

SEB:s innovationsstudio, SEBx, ligger bakom utvecklingen av UNQUO. Med SEB:s omfattande säkerhetskrav och höga standard för regelefterlevnad och riskhantering i ryggen är UNQUO en både säker, trygg och pålitlig tjänst.